Zachráňme rozprávkové Ľadové kráľovstvo

Ďakujeme za záchranu Ľadového kráľovstva: SK62 0900 0000 0051 6586 8038

Drahí návštevníci a priaznivci Ľadového kráľovstva. Chceme Vás poprosiť o pomoc pri záchrane rozprávkového Ľadového kráľovstva. Lockdown sa neustále predlžuje a my sme mali plánovaných už 8 termínov otvorenia podľa prezentovaných opatrení. Čakali sme dlhý čas, aby sme Vám sprístupnili jedinečnú atrakciu na Liptove, zatiaľ žiaľ neúspešne. Projekt Ľadové kráľovstvo ako nový projekt nemá žiadne možnosti získať podporu z opatrení od  štátu a preto nám neostáva iná možnosť, iba poprosiť o pomoc Vás. Aj napriek podpore partnerov a našich rodín už bez Vašej podpory nedokážeme naďalej udržať Ľadové kráľovstvo pri živote. Celkovo sme už investovali viac ako 260 000 Eur a každý deň nás stojí 1200 Eur. Táto suma zahŕňa energie na chladenie stanu, prenájom technológie a techniky. Prispejte prosím OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU ZDRUŽENIE HRABOVSKÁ DOLINA kúpou lístka alebo podporou projektu na číslo účtu:

SK62 0900 0000 0051 6586 8038

Do poznámky prosím uveďte svoje meno a my Vás zaevidujeme do databázy návštevníkov, aby ste si po otvorení mohli využiť Váš vstup. V prípade, ak opatrenia budú pokračovať a my neotvoríme v tejto sezóne, Váš vstup sa prenesie do ďalšieho ročníka ľadovej výstavy. Cena vstupu na ľadovú výstavu je 12 Eur/osoba.

Ďakujeme za pomoc, vďaka Vám to zvládneme.

Štefan Červeň, predseda ZHD a riaditeľ Ľadového kráľovstva